Genocid u Foči – izvještaj ing. Ragiba Kolakovića, Sarajevo, 1. septembar 1942.

Prepis: Ing. Ragib Kolaković, upravitelj šumarije Soša, službeno izvješće o zauzeću Foče, po četnicima kao i napuštanje službe u Foči. DIREKCIJI ŠUMA SARAJEVO Dne 19.kolovoza 1942. godine u 6.50 sati počeo je napad četnika na Foču. Toga dana bio sam već u 6 sati u uredu, gdje sam imao važnog službenog posla. Čim je napad počeo prekinuo sam posao i otišao u Kotarsku oblast radi prvih informacija. Borba je uzela velikog maha. Po gustoj magli strojnice, topovi, bacači mina i… Opširnije…

Genocid na području Goražda – izvod iz zapisnika zemaljske komisije BiH za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Sarajevo 1946.

… Po ulasku četnika u Goražde pod zastavom, istoga dana formirana je parada, raport je podnet majoru Dangiću i Todoroviću. Major Dangić je tom prilikom održao jedan govor u kome je pohvalio pojedince, svoje oficire i četnike radi hrabrog držanja u borbi, neke unapredio i odlikovao, a Ristu Gavrilovića svečano proglasio četničkim Jabučkim vojvodom. Još za vrijeme ove parade pojedine četničke patrole zašle su gradom i počele hapsiti masovno muslimanski živalj, dogonili su ih u vojnu kasarnu vezane žicom, a… Opširnije…

Zločini u Goraždu – kazivanje Vlade Milanovića, Sarajevo, 26.januar.1942.

“Dok sam čuvao stražu na mostu, vidio sam često puta po noći, kada se malo smrklo, kako četnici dovode građane i seljake, muslimane iz Goražda i okolice, te ih na mostu kolju i ubijaju i bacanju u Drinu. Tom se prilikom znao čuti vrisak, očajni krik, plač i molbe ubijanih . Malo sam poznavao svieta u Goraždu, pa ne znam sve reći, tko je ubijen, ali mislim, da će od mene više znati moj brat Relja. Četnici su podpuno opljačkali… Opširnije…

Četnički zločini u Fočanskom kraju – izvještaj komande vojne Krajine NDH, Sarajevo, 12. januar 1942.

Zapovjedništvo VOJNE KRAJINE Vojni odjel Očev. broj 88/taj. 12.siječnja 1942. g. SARAJEVO Poglavnikom vojnom uredu 3, Vojskovođi – Doglavniku 1, Mindom (glst. očevid, odjel) 2, III. domobranskom sboru) 1 Četnička akcija u kotaru Fočanskom. Kotarska ispostava Kalinovik o prilikama u kotaru Fočanskom dostavlja sliedeće podatke: a) Prema dobivenim izvještajima četnici nemilosrdno zlostavljaju, ubijaju i pljačkaju sva sela kotara Fočanskog, a i sam grad Foču. Ispostava je dobila izvještaj da su četnici u opštini Miljevići, u selima Ocrkvalju, Rataje, Mrežica i… Opširnije…

Zločini u Glamoču – izvještaj općinskog načelstva Glamoč, Glamoč, 5. januar 1942.

Ni hrvatsko stanovništvo u obćini Glamoč nije bilo pošteđeno od napadaja četnika-komunista. U svojoj osobitoj mržnji na Hrvate muslimane poubijali su četnici-komunisti od lO.travnja 1941. do početka siječnja 1942. znatan broj Hrvata. Obćinsko poglavarstvo u Glamoču dostavilo je 5.siečnja godine 1942. pod brojem 4.416-41. ustaškom logoru u Glamoču ovaj popis životom nastradalih Hrvata: Ibrahim Malić-Zeljković, Smajo Memiš, iz Biličića, Jusuf Hamzić, Nikola Hrgović, Lukin Ejub Bajrić, Hamid Hamzić, iz Čoslija, Medžuz Bajrić, Mahmud Kovačević, iz Hisaća, Ahmo Filipović, Reso Sobo,… Opširnije…

Zločini u Rogatičkom kraju – izvještaj žandamerijske stanice Mokro, Mokro, 4. januar 1942.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA ORUŽNIČKA POSTAJA MOKRO Taj.Broj: 396/41 4. siječnja 1942. u Mokrom (kotar Sarajevo) KOTARSKOJ OBLASTI SARAJEVO Hodžić Hajdar, iz sela Nepravdića sa još 9 osoba, iz rodnog mjesta od četnika izbjegao, izvještava. – 31. prosinca 1941. oko 20 sati, u selu Mokrom vojnoj prestraži prijavili su se i predali, kao izbjeglice od Vlasenice ispod četničko-komunističke okupacije i to: 1. Hoždić umr. Murata Osman, star 38 g. iz Nepravdića; 2. Hodžić Osmanov Kasim, star 28 god. iz sela Nepravdića;… Opširnije…

Zločini Drage Mitrovića na Borikama – pismo četničkog komandira Jovice, 18.decembar 1941.

Milane, vi ste ostali predsednik opštine. Nije samo da budete predsednik, nego i da pazite na sve redove u svojoj opštini. A veliki su redovi nevaljalih poslova. Jer po ovijem selima turskijem raspuštena je četa Drage Mitrovića i pravi velika nasilja, koje uopšte ne valja onako raditi, jer inače vi dobro znate, kako stoji ovo sadašnje stanje. Jer mi još ne znamo kako može biti. Dobro vi znate, da mi nijesmo još ni jednog opasnog Turčina ufatili, već su ostale… Opširnije…

Zločini u Mijevini, Foči i Ustikolini – izvještaj Kotarske ispostave Kalinovik, 13.decembar 1941.

Prema dobivenim izvješćima četnici nemilosrdno zlostavljaju, ubijaju i pljačkaju sva sela kotara fočanskog, a i sam grad Foču. Izpostava je dobila izvješće da su četnici u obćini Miljevini i to u selima Ocrkavlje, Rataje, Mrežica i Jabuka ubili za šest dana 75 muslimana. O samom gradu Foči manjkaju podatci. Znade se toliko, da su četnici zapalili više muslimanskih kuća. Velike kuće i radnje oko stanice zapaljene su, a tako i neke bolje kuće i u gradu. Radnje u Donjem polju… Opširnije…

Zločini na području Rogatice – izvještaj Ureda za izbjeglice Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 4. decembar 1941.

Dolaze nepozvani Sabrija Saračević, rođen 1924. god., iz sela Točionika, obćine Sokolović, kotar Rogatica, vjere muslimanske i Adii Saračević, rođ. 1908. god., iz istog sela, vjere muslimanske i izjavljuju slijedeće:Naše selo zauzeto je od četnika prije od prilike dva mjeseca. Dok Rogatica nije pala u četničke ruke nisu nas četnici dirali. Od pada Rogatice počeli su četnici ubijati ljude, paliti muslimanske domove, odvoditi djevojke i mlade žene u svoje logore.Kao primjer zvjerstava koja su četnici počinili na nama poznatom stanovništvu… Opširnije…

Pokolj u Koraju – izvještaj Velike župe Posavje, Slavonski Brod, 4.decembar 1941.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA Velika župa Posavje u Brodu na Savi. Broj V.T.70/1941. PREDMET: Napadaj četnika na mjesto Koraj Brod na Savi, dne 4.prosinca 1941 MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA na ličnost g. Ministra u ZAGREBU Na pravcu Tuzla – Bijeljina, zapovjednik oružničkog voda Bijeljina javlja brzojavno: 28.XI 1941. g. između 7-8 sati došlo je oko 100 naoružanih četnika iz Majevice, opkolili su selo Koraj u kojem je sjedište iste postaje kotar Bijeljina, prekinuli b.b. liniju i izvršili masovni napad na Koraj, ogorčena… Opširnije…