Četnički zločini u Fočanskom kraju – izvještaj komande vojne Krajine NDH, Sarajevo, 12. januar 1942.

Zapovjedništvo
VOJNE KRAJINE
Vojni odjel
Očev. broj 88/taj.
12.siječnja 1942. g.
SARAJEVO

Poglavnikom vojnom uredu 3,
Vojskovođi – Doglavniku 1,
Mindom (glst. očevid, odjel) 2,
III. domobranskom sboru) 1

Četnička akcija u kotaru Fočanskom.

Kotarska ispostava Kalinovik o prilikama u kotaru Fočanskom dostavlja sliedeće podatke:
a) Prema dobivenim izvještajima četnici nemilosrdno zlostavljaju, ubijaju i pljačkaju sva sela kotara Fočanskog, a i sam grad Foču. Ispostava je dobila izvještaj da su četnici u opštini Miljevići, u selima Ocrkvalju, Rataje, Mrežica i Jabuka za 6 dana ubili 75 muslimana.
Od samog početka grada Foče manjkaju podatci; zna se u toliko da su četnici zapalili više muslimanskih kuća. Velike kuće i radnje oko stanice zapaljene su, a tako neke bolje kuće i u gradu. Radnje u Donjem Polju kod Mosta Drine opljačkane su.
Četnici kada su zauzeli Foču vršili su svakoj muslimanskoj kući premetačinu po tri puta. Zlato, nakit i novac i vrednosne stvari oduzeli su.
U Foči se vrši rasprodaja robe iz muslimanskih radnja po staroj dinarskoj cijeni.
Kako grad Foča raspolaže sa ogromnim kapitalom u manifakturnoj i drugoj robi, to će prema izjavama trgovaca Muslimana Foča biti opljačkana i oštećena preko 100.000.000 Kuna.
Podatci o drugim Fočanskim općinama manjkaju, jedino se zna da su četnici zapalili mnoge kuće i Ustikolinu i poubijali mnoge muslimane.
b) Četnici su oduzeli ključe od svih trgovačkih radnji sa kojima Muslimani raspolažu, a kojih ima u Foči 90%, te su svu robu prenijeli u vojne kasarne, te u tim kasarnama vrše raspodjelu te robe četnicima, a kako oni kažu prave unifocme za četnike. Muslimanima su naredili da ne smiju izlaziti na ulicu. Oni Muslimani kojima je dozvoljeno da izađu napolje, ti imadu na sebi oznaku u vidu židovskih oznaka. Sve što je muslimansko to im se saopštava da više nije njihovo, nego komande četnika u Foči. U Foči su zapalili više radnja i kuća, koje su bile Muslimanske. Neki pomirljiviji Srbi, rođeni Fočani, rade na tome da jedan dio gola života Muslimana u Foči spase, ako se može spasiti.
Što se tiče muslimanskih sela oko Foče vrši se odgon stoke i oduzima se žito sve od Muslimana navodno za četnike, tako da se time dovedu da ostatak Muslimana, koji ne podlegne puški i nožu, da za 2 mjeseca, ili možda za 1 mjesec umre od gladi. Koliko je do danas ubijeno muslimana u Foči i okolici ne zna se, ali se zna daje mnogo – prema samom izvještaju četnika, koji su iz ovih krajeva, a koji idu svakog dana na ta haranja.
Mišljenja sam, ako se ne pritekne brzo u pomoć ovim ljudima koji su pod nožem, da će prema izjavi četnika u kotaru Fočanskom i Čajničkom od 85.000 muslimana ostati samo jedna trećina.
c) Zehra Rogoj, žena Edhemova iz sela Jelašaca, daje u zapisnik sliedeću izjavu:
Kada su četnici zaposjeli selo Jelašca, ja sam ostala sa mojim malim djetetom, jer nisam mogla izbjeći. Osim mene ostali su od Muslimana Omer Kešo, Murto Dedović i još 3-4 žene, a ostali su muslimani izbjegli u Kalinovik.
Četnici su nas svakog časa progonili, psovali i opljačkali. Jednoga dana vezali su četnici Omera i Murata, to sam ja vidjela i tukli su ih kod naše džamije nemilosrdno, u koliko sam saznala od žena Srpkinja tražili su im puške da im dadnu….

(V. Dedijer – A. Miletić, n.d.,str. 100 – 102)

Iz knjige: GENOCID NAD BOŠNJACIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU, autora profesora dr. Smaila Čekića.

PODIJELI TEKST