Zločini u Glamoču – izvještaj općinskog načelstva Glamoč, Glamoč, 5. januar 1942.

Ni hrvatsko stanovništvo u obćini Glamoč nije bilo pošteđeno od napadaja četnika-komunista. U svojoj osobitoj mržnji na Hrvate muslimane poubijali su četnici-komunisti od lO.travnja 1941. do početka siječnja 1942. znatan broj Hrvata. Obćinsko poglavarstvo u Glamoču dostavilo je 5.siečnja godine 1942. pod brojem 4.416-41. ustaškom logoru u Glamoču ovaj popis životom nastradalih Hrvata: Ibrahim Malić-Zeljković, Smajo Memiš, iz Biličića, Jusuf Hamzić, Nikola Hrgović, Lukin Ejub Bajrić, Hamid Hamzić, iz Čoslija, Medžuz Bajrić, Mahmud Kovačević, iz Hisaća, Ahmo Filipović, Reso Sobo,… Opširnije…