Četnički zločini u Fočanskom kraju – izvještaj komande vojne Krajine NDH, Sarajevo, 12. januar 1942.

Zapovjedništvo VOJNE KRAJINE Vojni odjel Očev. broj 88/taj. 12.siječnja 1942. g. SARAJEVO Poglavnikom vojnom uredu 3, Vojskovođi – Doglavniku 1, Mindom (glst. očevid, odjel) 2, III. domobranskom sboru) 1 Četnička akcija u kotaru Fočanskom. Kotarska ispostava Kalinovik o prilikama u kotaru Fočanskom dostavlja sliedeće podatke: a) Prema dobivenim izvještajima četnici nemilosrdno zlostavljaju, ubijaju i pljačkaju sva sela kotara Fočanskog, a i sam grad Foču. Ispostava je dobila izvještaj da su četnici u opštini Miljevići, u selima Ocrkvalju, Rataje, Mrežica i… Opširnije…

Zločini u Mijevini, Foči i Ustikolini – izvještaj Kotarske ispostave Kalinovik, 13.decembar 1941.

Prema dobivenim izvješćima četnici nemilosrdno zlostavljaju, ubijaju i pljačkaju sva sela kotara fočanskog, a i sam grad Foču. Izpostava je dobila izvješće da su četnici u obćini Miljevini i to u selima Ocrkavlje, Rataje, Mrežica i Jabuka ubili za šest dana 75 muslimana. O samom gradu Foči manjkaju podatci. Znade se toliko, da su četnici zapalili više muslimanskih kuća. Velike kuće i radnje oko stanice zapaljene su, a tako i neke bolje kuće i u gradu. Radnje u Donjem polju… Opširnije…