Zločini na području Rogatice – izvještaj Ureda za izbjeglice Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 4. decembar 1941.

Dolaze nepozvani Sabrija Saračević, rođen 1924. god., iz sela Točionika, obćine Sokolović, kotar Rogatica, vjere muslimanske i Adii Saračević, rođ. 1908. god., iz istog sela, vjere muslimanske i izjavljuju slijedeće:
Naše selo zauzeto je od četnika prije od prilike dva mjeseca. Dok Rogatica nije pala u četničke ruke nisu nas četnici dirali. Od pada Rogatice počeli su četnici ubijati ljude, paliti muslimanske domove, odvoditi djevojke i mlade žene u svoje logore.
Kao primjer zvjerstava koja su četnici počinili na nama poznatom stanovništvu navodimo slijedeće:
U selu Podgradcu, obćine Borike natjerali su četnici u kuću Abida Šuše oko desetero čeljadi, žena i djece, zapalili kuću i sva je čeljad u njoj izgorjela.
U selu Kalimanićima, obćine Sokolović zaklali su četnici jedne noći slijedeće muslimansko stanovništvo: Mehu Hajdarevića, starca od 90 godina, Ibrahima Smajića, starca od 85 god., Osmana Šaraj čića, stara 60 godina, Zajku Husejnovića, stara 55 god., Omera Smajića, stara 50 god., Hadžiju Smajića, stara 35 god., Bećira Smajića, stara 30 god., Hajdara Hajdarevića, stara 28 god., Fehima Saračevića, stara 38 god., Avdu Smajića, Omerova, stara 10 god. i Porču Hajdarevića, Hajdarova, stara 12 god.

Ovo su samo konkretni primjeri ubijanja i klanja muslimanskog stanovništva kotara Rogatičkog, a mogli bi takovih primjera navesti puno više, kao naprimjer selo Žepu, u kojem je poubijano i poklano preko 300 muslimanskog stanovništva.
Četnici oduzimaju svu hranu, stoku, odjeću, obuću i posteljinu od muslimanskog stanovništva i sve to odvode u svoje domove.
Preostalo muslimansko stanovništvo, koje se još nalazi u kotaru Rogatičkom očekuje svakog dana istu sudbinu i ako se u najkraćem vremenu ne oslobodi, bit će potpuno uništeno.
Mi smo pobjegli iz našeg sela u srijedu 26. studenog 1941. god. sa još četvoricom drugova i išli smo krijući se i putujući gotovo samo po noću kroz šume rogatičke, vlaseničkog i sarajevskog kotara i stigli smo u utorak na večer 2. prosinca 1941. god. u Sarajevo.
Na putu smo susretali četnike, te smo se od jednih varkom, a od drugih bjegom spasavall. Našu četvoricu drugova izgubili smo na putu kod sela Miletine, kotara sarajevskog, te mislimo da su pohvatane od četnika.

Sarajevo, 4. prosinca 1941.

Prednje nam je pročitano. Saračević Sabrija, s.r. Saračević Adii, s.r.

Saslušao: (Potpis nečitak)
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
Ured za izbjeglice Velike župe Vrhbosna
SARAJEVO
Broj: 399 4.XII 1941.

(A-BiH, Velika župa Vrhbosna, Ured za izbjeglice, br. 399/1941)

Iz knjige: GENOCID NAD BOŠNJACIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU, autora profesora dr. Smaila Čekića.

PODIJELI TEKST