Zločini u Glamoču – izvještaj općinskog načelstva Glamoč, Glamoč, 5. januar 1942.

Napomena: Ustaše su, Zakonskom odredbom o rasnoj pripadnosti Ante Pavelića, od30.aprila 1941, i svojom genocidnom politikom, Bošnjake proglasili Hrvatima, ili najčistijim Hrvatima, cvijećem tzv. NDH. Zbog toga se u brojnim dokumentima ustaške Države Bošnjaci nazivaju Hrvatima. To je, poredfizičkog, jedan od oblika ustaškog genocida nad Bošnjacima. Bosansko-hercegovačka sela u kojima su Bošnjaci bili u većini ustaše su proglasili “hrvatsko-muslimanskim ” i tretirali ih sastavnim dijelom Hrvatske. Oni su, u skladu sa velikodržavnim projektom o formiranju etnički čiste hrvatske države, cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine smatrali dijelom Hrvatske i uključili je, uz pomoć fašističke Italije i nacističke Njemačke, u sastav kolaboracionističke NDH.

Ni hrvatsko stanovništvo u obćini Glamoč nije bilo pošteđeno od napadaja četnika-komunista. U svojoj osobitoj mržnji na Hrvate muslimane poubijali su četnici-komunisti od lO.travnja 1941. do početka siječnja 1942. znatan broj Hrvata.

Obćinsko poglavarstvo u Glamoču dostavilo je 5.siečnja godine 1942. pod brojem 4.416-41. ustaškom logoru u Glamoču ovaj popis životom nastradalih Hrvata:

Ibrahim Malić-Zeljković, Smajo Memiš, iz Biličića, Jusuf Hamzić, Nikola Hrgović, Lukin Ejub Bajrić, Hamid Hamzić, iz Čoslija, Medžuz Bajrić, Mahmud Kovačević, iz Hisaća, Ahmo Filipović, Reso Sobo, Smail Zeljković, Mehmed Hodžić i Osman Zeljković, Dervić Reiz iz Kovačevaca, Zajko Filipović, i Fehko Dizdar iz Malkočevaca, Avdo Dišljan, svi iz Glamoča, Mustafa Huseinspahić, Jahija Karić, Ramo Šanjeta i Hamdija Duganhodžić, Mehmed Šanjeta, iz Kamena Hamed Kasum i Nurko Čošabić i Salih Kasum, iz Čukura, Alaga Čošabić iz Isakovaca, Mustafa Babić iz Hasića.

Alaga Čošabić izgorio je u svom domu, koji su mu zapalili četnici-komunisti.
Na području ove obćine izvršili su četnici-komunisti još cieli niz napadaja na hrvatsko stanovništvo, o kojima se sada prikupljaju podatci.

(Odmetnička zvjerstva, str. 101)

Iz knjige: GENOCID NAD BOŠNJACIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU, autora profesora dr. Smaila Čekića.

PODIJELI TEKST