Zločini u Mijevini, Foči i Ustikolini – izvještaj Kotarske ispostave Kalinovik, 13.decembar 1941.

Prema dobivenim izvješćima četnici nemilosrdno zlostavljaju, ubijaju i pljačkaju sva sela kotara fočanskog, a i sam grad Foču. Izpostava je dobila izvješće da su četnici u obćini Miljevini i to u selima Ocrkavlje, Rataje, Mrežica i Jabuka ubili za šest dana 75 muslimana. O samom gradu Foči manjkaju podatci. Znade se toliko, da su četnici zapalili više muslimanskih kuća. Velike kuće i radnje oko stanice zapaljene su, a tako i neke bolje kuće i u gradu. Radnje u Donjem polju kod mosta Drine opljačkane su. Četnici, kada su zauzeli Foču, vršili su u svakoj muslimanskoj kući premetačinu po tri puta. Zlato, nakit, novac i vriednostne stvari oduzeli su. Podatci o drugim obćinama fočanskim manjkaju. Jedino se znade, da su četnici zapalili mnogo kuća u Ustikolini i poubijali mnogo muslimana.

(Odmetnička zvjerstva, str. 101)

Iz knjige: GENOCID NAD BOŠNJACIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU, autora profesora dr. Smaila Čekića.

PODIJELI TEKST