Zločini u Rogatičkom kraju – izvještaj žandamerijske stanice Mokro, Mokro, 4. januar 1942.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
ORUŽNIČKA POSTAJA
MOKRO

Taj.Broj: 396/41
4. siječnja 1942.
u Mokrom (kotar Sarajevo)

KOTARSKOJ OBLASTI SARAJEVO

Hodžić Hajdar, iz sela Nepravdića
sa još 9 osoba, iz rodnog mjesta
od četnika izbjegao, izvještava. –

31. prosinca 1941. oko 20 sati, u selu Mokrom vojnoj prestraži prijavili su se i predali, kao izbjeglice od Vlasenice ispod četničko-komunističke okupacije i to:

1. Hoždić umr. Murata Osman, star 38 g. iz Nepravdića;
2. Hodžić Osmanov Kasim, star 28 god. iz sela Nepravdića;
3. Hodžić Omerov Ramiz, star 18 g. iz sela Nepravdića;
4. Hodžić Osmanov Emin, star 31 g. iz sela Nepravdića;
5. Hodžić umr. Alije Hajdar, star 18 g. iz sela Nepravdića;
6. Hodžić umr. Alije Ramo, star 23 g. iz sela Nepravdića;
7. Dedić umr. Derviša Ibro, star 15 g. iz sela Nepravdića;
8. Čoković umr. Abdurahmana Jusuf, star 20 g. iz sela Kalimanića;
9. Dedić umr. Derviša Melća, stara 21 g. iz sela Nepravdića i
10. Čoković umr. Abdurahmana Ejub, star 30 g. iz sela Kalimanića, svi iz kotara rogatičkog. Svi se predali bez oružja.

Kao razlog bjegstva iz rodnog mjesta naveli su neizdržljivo stanje tamošnjeg hrvatskog življa pod četničko-komunističkom okupacijom. Isti navode da su sve tamošnje muslimane, četnici pokupili iz svih sela kotara Rogatičkog i zbili ih u sela: Novosevci, Rađevići i Mrvići, općine Glasinačke, kotara Rogatičkog. Iz ovog zatvorenog prostora nikome četnici ne dadu odlaziti. Dalje iste izbjeglice navode strahote i zvjerstva četnika koje čine prema njima, jer iste svakodnevno ubijaju i pljačkaju. Isti tvrde da su četnici do sada ubili oko 2.000 muškaraca, žena i djece, a sve domove popalili.

O jačini četnika i njihovoj raspodjeli, nisu dali nikakovih podataka, koji nisu ovoj postaji poznati.

Za vođu četničko-komunističke bande zvanog CICIJ, navode, da se zove, odnosno da mu je pravo ime FRANJO OLFER ILI VOLFER, po zanimanju inžinjer, rodom iz NOVOG SARAJEVA, čija je supruga kao činovnica zaposlijena u Pirotehničkom zavodu u Sarajevu. Navodno isti se odmetnuo u šumu odmah poslije kapitulacije Jugoslavije.

Navedene izbjeglice predate su 5. pješačkoj diviziji u Sarajevu, radi daljeg postupka.

Razaslato:
Kotarskoj oblasti Sarajevo.
Oružničkom krilu Sarajevo
redovnim putem.

Zapovjednik postaje, narednik:
(Potpis nečitak)

(AVII, fond NDH, k. 200, reg. br. 17/7-1)

Iz knjige: GENOCID NAD BOŠNJACIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU, autora profesora dr. Smaila Čekića.

PODIJELI TEKST